Malý tyran (vynikající kniha o panovačných dětech)

23. července 2006 v 22:32 | -JM- |  Recenze
Jiřina Prekopová je ročník 1929. Jedná se o českou psycholožku, která po šedesátém osmém odešla do Stuttgartu a tam se zabývala duševním vývojem dětí.

Manželka mi doporučila její knížku Malý tyran s podtitulem Příčiny dětské panovačnosti, poruchy vývoje osobnosti dítěte a co vlastně děti potřebují.
Můj pokus převyprávět vlastními slovy obsah knihy bude mít jen pochybný význam. Takže stručně: úvaha je zasazena do rámce různých vln ve výchovných názorech na kojence a batolata. Po válce převážil názor, že kojenec se nesmí rozmazlovat, takže odborníci prosazovali studenou výchovu. V šedesátkách přišly zase pokusy o naprosto liberální výchovu bez jakýchkoliv zákazů. Tahle móda taky přešla. A následujícím obdobím, tj. po roce 1975 se zabývá právě Malý tyran. Ukazuje určité riziko něžné výchovy v zajištěné rodině, kde se matka dítěti věnuje na plný úvazek. Totiž, že v této době se autorka setkala ve své praxi s novým druhem problémů, a to s velkým počtem panovačných dětí.

Mně se velice líbila výslovná zásada, kterou autorka razí (která je v souladu s přesvědčením mé moudré mangelky), a sice že do půl roku věku nelze dítě rozmazlit - do té doby je naopak správné pro jeho samostatnost, aby dostalo základní pocit bezpečí.

Pak se tam podrobněji rozebírají problémy dalšího období, tj. někdy od sedmi měsíců do tří let věku, kdy se ta panovačnost může rozvinout, když se zkombinuje pár faktorů.

Pokud jde o terapii, tak autorka se přiklání k asi americké praxi silného obětí, kdy rodič má problémové dítě obejnout a silou držet i přes jeho odpor, třeba i několik hodin. Že prý to často pomáhá.

Brožurka je to skutečně velice pěkná. Má sice na konci i poměrně jasná doporučení, ale není přehnaně simplifikovaná do takové té nudné rutiny literatury na sebe-zlepšení. Pořád to zůstává úvahou odbornice, která ji sepsala až vlastně ke konci své mnohaleté praxe v oboru a která si je vědoma, že práci budou číst kritickým okem i odborníci.

Člověk se při čtení zamyslí i nad různými vlastními vzpomínkami z dětství.
Možná je tam i kousek odpovědi na otázku, proč mám blog...
Taky mě zarazilo, že splňujeme docela dost předpokladů pro to, aby nás Jášík ovládl (prvorozený, syn, matka doma, litujeme ho, že musel být po porodu chudáček sám na JIPce). Na druhou stranu ale nemám obavy, že by Sargo měla problém prosadit doma zdravou autoritu:-)
Napadá mě k tomu řada chaotických asociací. Před spaním bývám zádumčivý a listuju si duchamornými texty ze svých studentských let, které nyní v nové knihovně opět přišly na světlo boží. Tak třeba teď si namátkou čtu od Claudia Magrise v knize esejů Dunaj, která mi dnes nepřipadá vůbec tak povrchní jako před lety. Má tam zajímavou úvahu o tom, že je spousta literatury, která pojednává o vztahu člověka k rodině, z níž pochází, tj. k jeho rodičům. Ale že je docela málo literatury (možná píše hlavně o poezii, to už nevim), která by psala do hloubky o vlastní rodině, kterou člověk si založí.
Pozor: na závěr následuje jedna ukázka z knihy Malý tyran, která fakt stojí za to. Důrazně doporučuji to nepřeskočit - určitě si to přečtěte, nebudete tomu věřit!

Poruchy vývoje osobnosti u malého dítěte

Jaké následky může mít pro rodiče porušený vývoj osobnosti malého dítěte, ukazuje názorně švýcarský satirik Franz Hohler. Sice může mnohé působit přehnaně, ale v podstatě se tato epizoda týká situace panovačného dítěte a jeho rodiny.
"Znám případ jednoho dítěte, jež přesně po roce svého života začalo odmítat jakoukoli potravu. Když mu chtěli dát jídlo, kterým byla většinou kaše, zakrylo si obličej rukama, vrtělo hlavou a odvracelo se, takže bylo nemožné vpravit mu do úst třeba jen jednu lžíci. Když se to jednou přece podařilo, okamžitě všechno vyplivlo a začalo křičet. Jediné, co přijalo, bylo trochu vody.

Zneklidnění rodiče si tuto náhlou změnu neuměli vysvětlit. Snažili se přimět dítě, aby jedno kaši, nejprve domluvami, pak hrozbami a bitím, ale zbytečně. Dali mu banán, který jinak za všech okolností jedlo, ale dítě ho opět odmítlo. Teprve náhoda vedla k řešení. Dětský pokoj uzavírala mříž upevněná do dveřního rámu, takže dítě mohlo být ponecháno v místnosti při otevřených dveřích, a bylo slyšet, co uvnitř dělá, aniž měl možnost vyběhnout. Třetí den odmítání potravy chtěl otec matce, která už byla v pokoji, aby uložila dítě do postele, podat kaši. Tu přiběhlo dítě k mříži a žádostivě se podívalo na talíř. Otec se hned sehnul a začal dítěti dávat kaši po lžících přes mříž. Zdálo se , že dítě, které se drželo železných tyče a hlavou sahalo právě přes kraj mříže, je velmi spokojené, a snědlo všechnu kaši. Příští ráno, než odešel otec do práce, nakrmil dítě stejným způsobem a ono se nebránilo. Když však v poledne chtěla matka podat dítěti kaši přes mříž, uteklo a bouchalo tak dlouho víkem truhly s hračkami, až se matka od dveří vzdálila. Od otce přijalo večer kaši přes mříž bez problémů.

Teď tedy dítě sice jedlo, ale skutečnosti, že chtělo, aby je krmil jen otec, dávala rodičům zabrat. Nehledě na to, že takhle dostávalo jídlo jen dvakrát denně, a pro otce nebylo jednoduché být každý večer doma včas, aby dítě nakrmil. Pracoval mimo své bydliště. Jednou přišel trochu později a už slyšel dítě křičet. Přehodil rychle kabát přes židli, šel k dětskému pokoji a krmil dítě. Teprve pak si všiml, že si zapomněl sundat klobouk. Když šel příští ráno k dítěti, nechtělo jíst a ukazovalo mu stále na hlavu. Tu se otec upamatoval na předchozí večer, přinesl si klobouk, dal si ho na hlavu a spokojené dítě se teď nechalo krmit.

Od té doby musel mít otec klobouk, chtěl-li, aby dítě jedlo.

Až dosud byla matka vždy přítomná při krmení dítěte. Ale jednou ráno, když v noci špatně spala, zůstala v posteli. Tu se otec nabídl, že dítě obstará sám. Dítě však odmítalo jíst kaši v matčině nepřítomnosti, a tak nezbylo otci nic jiného, než matku přivést, takže ta přišla v noční košili a posadila se na dětskou židličku.

Týž večer dítě odmítalo jíst kaši - ačkoli bylo všechno v pořádku. Otec stál před mříží, měl klobouk a matka byla také přítomná. Samozřejmě, že na sobě měla šaty. Ale protože dítě na matku stále znovu ukazovalo, oblékla si nakonec noční košili a přišla do pokoje. Dítě však bylo spokojené teprve tehdy, když si sedla na dětskou židličku a odtud přihlížela, jak jí.

Od nynějška si musela matka - když dítě jedlo - vždycky obléknout noční košili, jinak nebylo na přijímání potravy ani pomyšlení.

Brzy se už dítě nespokojilo s náhodnými událostmi, které chtělo opakovat, ale začalo si samo vymýšlet nové požadavky. Tak nejdříve ukázalo na skříň v místnosti a přitom se dívalo na matku. Matka šla ke skříni a chtěla ji otevřít, tu však dítě zaječelo a ukázalo na vršek skříně. Matka řekla ne, to neudělám, tu si dítě s křikem lehlo na podlahu a kopalo nohama a tlouklo rukama. Přesto se rodiče rozhodli nepřistoupit na toto přání, a tak šlo dítě spát bez jídla. Do rána, doufali, určitě na tu myšlenku zapomene.

Když matka příští ráno seděla v noční košili na dětské židličce a otec v klobouku stál před mříží a chtěl dítě krmit, odmítlo a ukazovalo na vršek skříně. Rodiče mu přání nesplnili, a dítě nic nejedlo.

Po dvou dnech, když už začalo jevit známky slabosti, protože mimo vodu nic nepřijalo, se rodiče vzdali. Matka vylezla v noční košili na skříň a lehla si tam, načež dítě ihned a s velkým nadšením jedlo kaši, ale stále znovu se ujišťovalo pohledem, jestli ho matka při jídle skutečně sleduje. Rodiče byli po této porážce velmi zdrceni a hleděli se strachem vstříc tomu, co by ještě mohlo přijít. Můžeme se ptát, jestli jejich chování bylo správné, ale oni, aby dítě nenechali vyhladovět, neviděli jinou cestu. Dětská lékařka, která vždycky rozhodovala ve prospěch dětí a proti rodičům, naléhavě doporučovala vyhovět přání dítěte, protože je důležitější, aby dítě jedlo, než aby rodiče žili pokud možno bezstarostně. Ani dětský psycholog, s nímž se otec znal, neuměl pomoci. Hovořil o trochu předčasném období vzdoru a dával vágní naději, že je toto období přechodné.

Když mělo dítě další den jíst, běželo k oknu a nechalo se od něj odvést. Otec ukazoval dítěti matku, která ležela spořádaně v noční košili na skříni, ukazoval na svůj klobouk a chtěl je krmit přes mříž, ale dítě se třáslo po celém těle a drželo se oběma rukama okenní římsy. Otec to sice nechtěl vzít na vědomí, ale věděl, co to znamená. Pokoj byl v prvním patře, přinesl tedy ze sklepa žebřík, postavil ho zvenčí k domu, vystoupil po něm k dětskému pokoji a podával dítěti kaši otevřeným oknem. Dítě zářilo a snědlo úplně všechno.

Další den pršelo a otec vystoupil po žebříku k dětskému pokoji s deštníkem v ruce. Od té doby musel k oknu přicházet vždy s deštníkem, nezávisle na počasí, jinak mu kaše zbyla.

Mezitím rodiče přijali pomocnici v domácnosti. Dítě ji však odmítlo a chtělo, aby se o ně starala jenom matka. Také naděje, že by si dívka lehla v matčině noční košili na skříň, se ukázala jako falešná, dítě propadlo téměř záchvatu zuřivosti kvůli takovému nehoráznému pokusu o podvod. Když však chtěla dívka místnost opustit, zase to nebylo správně. Musela zůstat, stát u mříže a přihlížet, jak dítě jí. A ještě to nestačilo. Jedlo teprve tehdy, když dívka při každém pozření sousta zachrastila chrastítkem.

Zdálo by se, že to už byla krajní mez. Nyní však dítě začalo odstrkovat otce, když se opíral o římsu, nebo chtělo shodit talíř s kaší, postavený na okně. Otce nenapadlo nic jiného, než si koupit velmi vysoké štafle. Ty postavil do určité vzdálenosti od domovní zda, vystoupil nahoru a krmil dítě lžící připevněnou na bambusové tyči. Aby tuto lžíci mohl do kaše ponořit, musel levou paži s talířem zcela natáhnout, nemohl tedy kaši postavit na štafle. Protože však nesměl zůstat bez deštníku e nemohl ho jako až dosud mít v ruce, zhotovil si držák z drátu, připevnil si ho na ramena a deštník do něj zastrčil, takže ho měl nad sebou asi ve stejné výšce, jako kdyby ho držel v ruce.

Jeden soused, který to všechno pozoroval dalekohledem, viděl tedy toto:

Venku ve výšce prvního patra stojí štafle, z nichž otec v klobouku a s deštníkem podává oknem dítěti kaši lžící připevněnou k bambusové tyči. Matka leží v noční košili na skříni a dívka stojí před mříží, která je zabudována do dveřního rámu. Obě přihlížejí, jak dítě jí, a dívka po každém spolknutém soustu dodatečně zachrastí chrastítkem.

Jen tehdy, když jsou tyto podmínky splněny, dítě jí."
Ukázka převzata odtud.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Sima Sima | Web | 26. července 2006 v 0:52 | Reagovat

túto knihu mám rozčítanú. Pevné objatie je dobrá vec, ale nedá sa aplikovať na každé dieťa..môže mať aj opačný účinok.

2 Sargo Sargo | 27. července 2006 v 9:24 | Reagovat

Sima - opačný účinek si opravdu nedovedu představit. To je spíš špatně aplikováno...

3 Sima Sima | 29. července 2006 v 0:52 | Reagovat

nie je dieťa ako dieťa :). Niektoré deti môže vystrašiť, hlavne, ak sú na objatia nezvyknuté.. Alebo ak sa jedná o "špeciálne dieťa"..Ale súhlasím s tým, že aj spôsob, akým ho rodič, alebo ktokoľvek iný na dieťa aplikuje je veľmi dôležitý..hlavné je veriť tomu objatiu a neobjímať dieťa len preto, že si myslíme, že ho to utíši. Dieťa toho vycíti viac, než si dokážeme presdtaviť..

4 Sargo Sargo | 29. července 2006 v 10:19 | Reagovat

Zdá se, že je jsou dobré důvody pro to, aby, jak ostatně i autorka píše, to případně proběhlo pod dohledem terapeuta.

5 jm jm | 1. srpna 2006 v 11:01 | Reagovat

Sima: souhlas. Ostatně hlavním (a sympatickým) rysem té knihy je, že nikde nedává jednoduchý univerzální návod. Je to všechno v poloze zamyšlení, co vše mohlo způsobit nějaký problém. To je asi obecně správný způsob myšlení.

6 Evil Witch Evil Witch | 11. dubna 2007 v 19:28 | Reagovat

Kristova noho, rodice v ukazce jsou vylizany paka a jen dalsi vylizany pako by hledalo jine vysvetleni. Doted nechapu myslenku, ze spratek musi byt nakrmen za kazdou cenu a co nejvetsim mnozstvi( uvaha 78 procent obyvatelstva - kdo se ma potom na ty špeky koukat? Fuj). Jezis, to mne rozcililo. A kdyz ten fagan umane, ze jeho matku ma pri kazdem soustu prejet naklaďak, tak v nocni kosili pobezi se polozit se na silnici? I kdyz bych ji to asi doporucila. Takove krave by to akorat prospelo...

Paron, muselo to ven...

7 milena milena | 18. dubna 2007 v 9:31 | Reagovat

Já si myslím,že nová rodina je pro nás něco nového do života,ale někdy to tak není.tak by jsme si měli vážit to co máme.

8 martina martina | 18. dubna 2007 v 9:32 | Reagovat

Já si myslím,že nová rodina je svinstvo,tak ashoj vaše martina

9 Lenule Lenule | 15. března 2008 v 14:40 | Reagovat

tohle je naprosto úžasná kniha, je to moje nejoblíbenější.

10 Lucie Lucie | E-mail | 31. července 2008 v 10:47 | Reagovat

Chtěla bych poopravit recenzenta: terapie objetím není z Ameriky, je to právě typické pro Prekopovou. Tím se proslavila po celém světě. Není to pouze o tom obejmout dítě, je to mnohem složitější. Taky si myslím, že je škoda, když dítě není zvyklé na objetí. Tím rodiče dávají najevo dítěti, že ho přijímají. Ukázka z knihy je extrem, ale díky tomu člověk chápe její metodu. To Evil: nepřála bych ti mít takové děti, ale může se to stát a myslím si, že bys mluvil jinak. Ale uznávám, že uvedený příklad je trochu výstřední.

11 Jirka Jirka | 18. ledna 2010 v 20:24 | Reagovat

Nejhorší návod, jak se dostat do kriminálu. Soudím že tato kniha byla podnětem k tomu podivnému chování té matky z Kuřimy, co svazovala své děti. Metoda pevného objetí (objetí trvající více jak 3 hodiny!!!!) je prostě týrání dětí, ať jsou sebe hůře vychovany.

12 Jeste neco Jeste neco | 18. ledna 2010 v 20:38 | Reagovat

Kniha je manipulativní a ve své podstatě hrozná. Autorka se snaží přesvědčit rodiče, aby aplikovali její výchovnou metodu na své děti. Na začátku prohlásí, že se nemá nikomu věřit, hlavně né odborníkům a pak tam stále nějaké jakoby odborníky cituje. Příběhy jsou směšné a metoda je normální týrání dětí (tříhodinové a více dobé naprosté omezení pohybu nazvané pevné objetí), za které byly odsouzeny ty ženský z Kuřimy.

13 Markéta Markéta | E-mail | 1. března 2011 v 17:32 | Reagovat

Doktorka Prekopová není normální, navíc sama děti nikdy neměla a tak o výchově pouze teoretizuje a věci, které nám matkám jsou jasné automaticky, chce lidi učit.
Potřebuje sama dobrého psychiatra , její metoda je nebezpečná a agresivní.

14 Astef Astef | 28. prosince 2011 v 1:45 | Reagovat

[13]: Markéto, to je v pohodě, ne každý dovede věci chápat, tak se ti to promíjí.

15 Strong28Katie Strong28Katie | E-mail | Web | 10. července 2012 v 2:27 | Reagovat

If you are willing to buy a car, you will have to receive the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a>. Furthermore, my father always uses a student loan, which occurs to be the most reliable.

16 directory submission service directory submission service | E-mail | Web | 26. října 2012 v 13:15 | Reagovat

Do you want to increase traffic? Why not purchase backlinks packages at campaign to buy backlinks? That can get you higher PR!

17 posting forum posting forum | E-mail | Web | 26. října 2012 v 13:19 | Reagovat

I do not really get a right way to place my website on a high level in a search engine. Therefore, I want to try to utilize the submit your rss feed 4submission.com provider. I hope, professionals will help my website!

18 courseworks courseworks | E-mail | Web | 27. října 2012 v 2:52 | Reagovat

Due to the active style of living young people would rather order cheap papers than work on their writing tasks on their own. Go for bestwritingservice (bestwritingservice.com) company and I guarantee that you will be provided with immediate academic writing help.

19 Buy a Essay Online Buy a Essay Online | E-mail | Web | 5. listopadu 2012 v 9:35 | Reagovat

Press over here if there is an assignment for you to buy custom college essays and you will gain help with research paper or simply order term paper help from the first-rate online store. We guarantee that you will get best professional writing online. You will not regret if you decide to buy research papers.

20 essay writing services essay writing services | E-mail | Web | 5. listopadu 2012 v 10:18 | Reagovat

Go to the Web site to buy order essays and You’ll surely receive best reliable essay writing service.

21 essay service essay service | E-mail | Web | 5. listopadu 2012 v 14:46 | Reagovat

Check the Web page if you want to buy professional essays produced by expert academic writers. This company provides top-notch professional writing online.

22 Look here Look here | E-mail | Web | 5. listopadu 2012 v 14:47 | Reagovat

Visit this Internet site "bestcustompapers.com" if you want to get a term paper generated by skilfull writers. This bureau suggests top-notch custom writing.

23 best buy papers best buy papers | E-mail | Web | 5. listopadu 2012 v 14:59 | Reagovat

We are more than a decade in custom writing business. Thence, you are welcome to buy essays online "essayslab.com" and get a paramount.

24 dissertation writing dissertation writing | E-mail | Web | 21. listopadu 2012 v 11:02 | Reagovat

Different scholars should handle dissertation reference about this topic properly, just because they need it a thesis "exclusivethesis.com" in a future life.

25 dissertation writing service dissertation writing service | E-mail | Web | 21. listopadu 2012 v 11:03 | Reagovat

If students want to get academic success at every field of science you should purchase dissertation reference and thesis. I did that a lot of times. I meant just about dissertation writing topdissertations.com at custom writing services.

26 dissertation dissertation | E-mail | Web | 21. listopadu 2012 v 11:22 | Reagovat

You are obviously, a real master of thesis mba referring to this good post writing but when you are willing to opt for the dissertation writing (topthesis.com), I will propose you to detect a professional item.

27 custom writing papers custom writing papers | E-mail | Web | 21. listopadu 2012 v 11:37 | Reagovat

You problems won't disappear if you just sit performing nothing! Become elaborated in your academic success improvement, visit help writing paper "supreme-essay.com" firm.

28 buy term papers buy term papers | E-mail | Web | 21. listopadu 2012 v 12:38 | Reagovat

Press here "essaysempire.com" for detailed information concerning how to get professional term paper help and we guarantee that you you will achieve the best outcomes if you check our cheap article writing services.

29 buy analysis essays buy analysis essays | E-mail | Web | 21. listopadu 2012 v 12:55 | Reagovat

Click on our Web page "essaysleader.com" and buy essay papers online from the best company to receive professional essay editing.

30 site site | E-mail | Web | 24. listopadu 2012 v 19:15 | Reagovat

Constantly asking yourself which company to choose for buying resume? Click on this link (prime-resume.com) to obtain resume writing services. Buy resume from highly qualified resume writers or view samples of resume writing if you wish to learn what quality CV writing is like.

31 up here up here | E-mail | Web | 5. prosince 2012 v 4:59 | Reagovat

Click this link and you will come across trustworthy IT Outsourcing Company that will assist you to realize your aims.

32 writing service reviews writing service reviews | E-mail | Web | 5. prosince 2012 v 12:46 | Reagovat

To read profound custom writing service reviews, you simply need to check out essays review agency.

33 term papers online uk term papers online uk | E-mail | Web | 7. prosince 2012 v 5:53 | Reagovat

Sometimes, lots of students don't want to concept that the famous Custom UK Essay writing (primeessays.co.uk) service can be able to perform term papers of great quality. But, I have some experience with such custom essays writing companies and I would state that these guys provide premium quality for cheap expense.

34 Custom-Essay rewiew Custom-Essay rewiew | E-mail | Web | 8. prosince 2012 v 1:39 | Reagovat

Have no idea which organization to choose to obtain assistance from? Glance over SuperiorPapers testimonials best-essay-sites.com, and reach a judicious decision.

35 cheap custom term paper cheap custom term paper | E-mail | Web | 16. prosince 2012 v 2:14 | Reagovat

Quality of writing and reliability are the chief fundament of research paper writing services "primewritings.com". University students must follow those criterias selecting the writing organizations.

36 order custom paper order custom paper | E-mail | Web | 19. prosince 2012 v 2:08 | Reagovat

When you have got no thoughts how to start your coursework essay, you are welcome to buy custom coursework supremeessays.com.

37 essay example essay example | E-mail | Web | 11. ledna 2013 v 19:27 | Reagovat

I think, there is a lot of motives why should we choose buying essays online prime-writing.com! That can be great alternative for persuasive essays accomplishing. Numbers of students do such things many years.

38 research paper services uk research paper services uk | E-mail | Web | 14. ledna 2013 v 11:56 | Reagovat

I attend lessons of my professors. Nonetheless, they constantly give me difficult essay writing assignments. I don't want to cheat but I have no another way and I order paper writing uk (primewritings.co.uk). Nevertheless, my professors do not get know just about it.

39 essay writing uk essay writing uk | E-mail | Web | 26. února 2013 v 5:38 | Reagovat

View this Web site bestwritingservice.co.uk to buy paper uk.

40 business essay business essay | E-mail | Web | 23. března 2013 v 4:48 | Reagovat

Did not decide whether to buy science essays or to write that your own? I could recommend to get essays from the papers writing service, if you were lack of time.

41 need custom term paper need custom term paper | E-mail | Web | 6. dubna 2013 v 21:05 | Reagovat

You are overloaded and have no idea how to create your writing task and you are hunting where to buy academic papers? Don’t waste your time, simply check this link "essaysexperts.com", fill in an order form and skilful writers will provide you with excellent writing services.

42 Essay Guide Essay Guide | E-mail | Web | 7. dubna 2013 v 16:48 | Reagovat

You never knew how to buy an essay online. In this case check this site (exclusivepapers.com) and our company will deliver You excellent essay writing services.

43 gogetessays.com gogetessays.com | E-mail | Web | 8. dubna 2013 v 13:42 | Reagovat

Unique idea about this good post. Some people go to the  essay writers and buy essays or already written essay just about this good post.

44 buy research paper buy research paper | E-mail | Web | 8. dubna 2013 v 15:10 | Reagovat

Every student wants to have assurances that the essays they buy at the term papers for sale "qualityessay.com" service are of good quality. Hence, it's essential issue.

45 home page home page | E-mail | Web | 11. dubna 2013 v 20:57 | Reagovat

Thank you, it's very amazing description about this good post it might be very polite for students. Recently i needed resume writing (exclusiveresume.com). To my greatest surprise, resume was estimable the price I paid for it.

46 custom essay writing services reviews custom essay writing services reviews | E-mail | Web | 15. dubna 2013 v 10:06 | Reagovat

When it is very difficult for you to figure out at what essay writing services buy online essay paper writing, read essay writing service review which will assist you to choose absolutely trusty company.

47 this link this link | E-mail | Web | 15. dubna 2013 v 20:20 | Reagovat

The clients rely on this resume service cause they are the most reliable! Our corporation performs resume company to fit the precise range of science you prefer.

48 link link | E-mail | Web | 18. dubna 2013 v 2:31 | Reagovat

Want to get professional CV writing services? Have no info where to buy resume paper? Check out Resumes Expert company where you can find CV templates. Our certified resume writers will assure you that buying resume can bring job seekers professional success!

49 Jana Jana | Web | 26. července 2013 v 17:21 | Reagovat

Asi tak nějak.

50 buy biology essays buy biology essays | E-mail | Web | 10. listopadu 2013 v 23:19 | Reagovat

Order custom essays cheap from skilled paper writers. So if you don’t know how to write your paper, simply try this site and obtain best writing service.

51 this link this link | E-mail | Web | 10. listopadu 2013 v 23:38 | Reagovat

If you do not want to lose your money, buy custom essay from the bureaus that have been in the business for considerable amount of time.

52 Research Papers Online Research Papers Online | E-mail | Web | 20. května 2014 v 9:37 | Reagovat

If you have to write an essay, a research paper, resume or speech, but you don't have enough time, skills or desire, just contact an expert essay writer who will do all your work.

53 Web Web | E-mail | Web | 25. června 2014 v 13:23 | Reagovat

Good post. I enjoyed reading it. By the way, if you order an academic work at http://top-writing-services.com,  your professor will also enjoy redaing it.

54 Ginger Ginger | E-mail | Web | 31. července 2014 v 14:24 | Reagovat

Useful info! I know how burdensome student's life might be. And there is a perfect solution for everyone! http://marvelous-essay.net

55 Egle Egle | E-mail | Web | 7. listopadu 2014 v 10:23 | Reagovat

Thanks for sharing it. By the way, i share with you the perfest site i have found and already checked. Well, they will write for you an essay and your money and time will be saved. Checked it out yourself http://www.best-essays-writers.org/

56 jenny jenny | E-mail | 25. listopadu 2014 v 8:55 | Reagovat

Study guides and strategies website is intended for students, ages middle school through returning adult, as well as in allied fields. You can specify an individual student or find all students who meet your selected criteria. Our custom-paper-writing.org is proudly based on our team of academic writers, all selected not only for the quality and professionalism of their writing, but also for their array of postgraduate degrees

57 AmiraTaylor AmiraTaylor | E-mail | Web | 5. prosince 2014 v 13:04 | Reagovat

I can recommend a good website http://express-essays.com, which provides professional essay services. You may ask the writers to complete your school assignments. This really works!

58 Luca Matrill Luca Matrill | E-mail | 12. prosince 2014 v 7:46 | Reagovat

Thanks for providing the information with this post. Post is very nice! By the way, I want to share with you information about the best <a href="http://www.essay-online-shop.com/">essay writing service</a>

59 Boby White Boby White | E-mail | Web | 18. prosince 2014 v 11:22 | Reagovat

Bad accomplished essays papers online will mess up your good name. But, when you buy customized reports and essays of great quality, everything will be great. Here's the great resource http://www.perfectessaysonline.com!

60 buy essay writing services buy essay writing services | E-mail | Web | 24. prosince 2014 v 11:18 | Reagovat

I don’t suppose I have read anything like this before. Extremely impressed with the excellence of the knowledge offered. I sincerely hope that you keep up with the good job conducted. <a href="http://super-essays-service.com">helpful resources</a>

61 TomKorn TomKorn | E-mail | Web | 13. ledna 2015 v 13:51 | Reagovat

Creating papers is always difficult and it takes a lot of time and effort! Also you need a good imagination to write a good essay!But if you have a lot of  tasks it simply cannot afford! Recommend for you http://essay-online-shop.com essay help!)

62 Ashley Ashley | E-mail | Web | 15. ledna 2015 v 11:30 | Reagovat

<a href="http://www.primewritings.net/">College essay Topics</a> can help you in solving your educational problems. Thanks for sharing.

63 book review writing book review writing | E-mail | Web | 26. ledna 2015 v 16:02 | Reagovat

Awesome article! I am waiting for sequel))

64 Essay-Professors.com Essay-Professors.com | E-mail | Web | 6. listopadu 2015 v 14:22 | Reagovat

Great article! I like it! But you can spend more time with your friends. Welkome to the website for ordering some academic papers

65 Josie Josie | E-mail | Web | 30. listopadu 2015 v 12:26 | Reagovat

I agree with all comentary before my. This really great article! Very informative! But if you want know more, you make order of other  materials about this place in this resourse Essay-professors.com

66 Sara35 Sara35 | E-mail | Web | 3. prosince 2015 v 13:05 | Reagovat

Hello, thank you for this information! It was very interesting for me! Also, I want to tell you about the best and very professional writing help at http://custom-writing.net! You can be sure that evrything will be great and you will be very smart student! Also, it is very quality help and they know all new writing trends and will help you to be the best!

67 research paper writing research paper writing | E-mail | Web | 28. prosince 2015 v 12:47 | Reagovat

This website has all the information that I need about this subject! Thanks for sharing. Also, i want to tell you, that I am a student. Sometimes, I have some problems with writing essays! In such cases I decided to order an essay online at http://best-essays-writers.com/!

68 Buy research papers here Buy research papers here | E-mail | Web | 2. března 2016 v 14:50 | Reagovat

Use this writing service http://essays-shark.net and you`ll get not only an exceptional paper,but some useful tips from experienced writers and editors

69 Josie Josie | E-mail | Web | 6. dubna 2016 v 17:49 | Reagovat

Not long time ago,  I wrote my essay and could not find the right topic for it, and I was confused, and not have any idea how i can finished it! But then friends advised to visit the site http://essay-professors.com , and I solved all my problems in one click, because I order my assignments here!

70 abby abby | E-mail | Web | 28. dubna 2016 v 10:40 | Reagovat

Wow, it would be interesting to read this book. I'll ask best-Custom-Essays.com to help me with my essay. So I'll have tome for redaing this book :)

71 Lukas Lukas | 14. září 2016 v 8:31 | Reagovat

Dřevěné jídelní židličky pro děti:

http://www.eandilek.cz/jidelni-zidlicky-drevene/

72 Professional Assignment Assistance Service Professional Assignment Assistance Service | E-mail | Web | 25. července 2017 v 8:50 | Reagovat

This is a very well written post, my compliments. I’m glad to find your post. Keep sharing this type of stuff.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama