Developerské projekty v okolí V.: Nučice - U háječku

8. května 2006 v 0:44 | -JM- |  Výstavba v okolí
Nučice. To slovo má pro mě magický význam. Když jsem tam poprvé přijel na kole, pořád jsem musel myslet na Haškovy povídky o redaktorském působení v Hlasech z Nučic. Člověk se náhle ocitně rovnýma nohama v legendě.
Fotit výstavbu v Nučicích jsem se vypravil již před třemi týdny, ale zpracovávám to až teď. Hned pod kolejemi se tam staví ulička malých řadových dvojdomků.
Je to jen malá lokalitka. S relativně nízkými cenami.
Těžko hledat nějaké další veliké výhody. Ani ten jízdní řád vlaku z Nučic není úplně ten největší trumf. A na autobus do Rudné to je asi pořádný kus cesty; i když jeden staví i u nádraží.
Abych tu neměl pořád jenom to nádraží (fakt bylo hezký:-), tak jeden celkový pohled.
Tímto směrem směřovalo mé cyklistické úsilí hned po nastěhování v létě 2003. Možná se pletu, ale výstavba v tomto místě se mi nezdá probíhat příliš bouřlivě.

Jak už jsem psal: bohužel nejsem schopen uvažovat úplně racionálně, když se pohybuji na dohled nádraží v této obci. Hlasy od Nučic stále znějí...
A nakonec aspoň jedna nučická povídka:

Obecní volby

Jaroslav Hašek
Evangelium sv. Lukáše, 12. kapitola: A když od poledne vítr věje , říkáte: Bude horko; a býváť [tak].

Jsou určité věci, události , příhody a zjevení , které člověka neobyčejně osvěží. Jsou určitou složkou lidské radosti. Bez nich by byl lidský život prachmizerně jednotvárný. Lidstvo potřebuje zápasu, aby to v srdci člověka nevypadalo jako na Sahaře. Rovina, pláň, žádná legrace, písek a velbloudi. Proto lidstvo si vymyslelo obecní volby. Představme si tedy okresní město, kde jdou tyto politické strany :
  • Strana spasitelů lidu
  • Strana národního pokrokového obzoru
  • Lidoví minimalisti
  • Národní maximalisti
  • Demokratická strana svobodomyslných
  • Svobodomyslná strana pokrokových demokratů
  • Sociální lidoví pokrokáři
  • Strana realistických, sociálně založených agrárníků
  • Strana venkovských demokratů
  • Vencelídesovci
Pokud se týče poslední politické strany, byla zplozena v nepříčetném stavu místním občanem Augustinem Vencelídesem a obsahovala ve svém jádru kuželkářskou společnost v hotelu U růže, stolní společnost "Bouli."

Pan Augustin Vencelídes patřil původně ke straně spasitelů lidu, kam patří též pan Chaura, který ničemně však zradil jednotu strany tím, že zčistajasna začal prodávat metr širtynku o třicet haléřů laciněji než pan Vencelídes.

Obyvatelstvo města pamatuje si velice dobře, že se potom počaly objevovat na záchodech hostinců nápisy : "Chaura je zloděj !" Pan Vencelídes nedal si ani tu práci, aby trochu alespoň změnil svůj rukopis, pro kterouž neopatrnost byl potrestán soudem pro urážku na cti a vyloučen jako trestaný lotr z obecního zastupitelstva a stal se odštěpencem. U odštěpence není již daleko k založení vlastní strany. To je genesis vencelídesovců.

Obecní volby byly v tom městě vypsány na základě rezignace starosty, který byl pohlavárem strany národního pokrokového obzoru. Nešťastný muž provozoval demagogii a zašantročil městu parní pluh, který patřil k městskému hospodářství. Kromě toho byl obviněn z toho, že v době kontumace opatřil náhubek svému psu na útraty města, zapsav do položky "poštovné."

S ním padli nejen ti členové obecního zastupitelstva, kteří byli členy národního pokrokového obzoru, nýbrž i souručenský blok demokratické strany svobodomyslných, lidových minimalistů, národních maximalistů, jichž členové vzdali se svých mandátů po hrozném obvinění sociálních pokrokářů, že ten blok uspořádav výlet k obecnímu rybníku vychytal všechny cejny a sežral i celou násadu pořízenou do obecního rybníka na útraty poplatnictva. To bylo také dokumentováno tím, že se vůdce národních maximalistů udávil narychlo zhltnutým násadovým smaženým kapříkem.

Koalice se zhroutila. Rezignace padaly jedna za druhou jako jehnědy s topolu. Smrdělo to na všech stranách. A tak se jednoho dne stalo, když se jeden občan z města otázal vrchního v hotelu U koruny, co je to za šilhavého a zrzavého pána, který si dává již třetí porci drštěk, že dostal za odpověď: "Von se nám ten zrzavej a šilhavej zapsal do knihy cizinců jako vládní komisař. Už jsme to voznámili na četnictvo a voni už půjdou po jeho dokumentech."

Nikdo však není prorokem ve vlasti. Ráno sám okresní hejtman učinil návštěvu šilhavému a zrzavému pánovi a objevilo se, že tato hříčka přírody je skutečně vládním komisařem. Dokonce bylo zjištěno, že ještě ke všemu pajdá a živí se jenom dršťkami na základě teorie, že dršťky obsahují v sobě pepsin.

Hříčka přírody jedla tedy dršťky a dívala se z okna hotelu na rozpuštěné obecní zastupitelstvo, konferovala s okresním hejtmanem a každé její druhé slovo bylo: "Já mám pouvoir!"

Zrůda vypsala obecní volby. Legitimace, volební aparát, zjišťování příslušnosti, přesné zjištění volebního práva, nejrůznější nepříjemnosti, mrtví vstávají z hrobů, aby reklamovali své volební právo do obce. Kandidátní listiny. Porady politických stran mezi sebou. Facky v měsíční záři, za nocí, kdy měsíc leje své bledé světlo, a když někoho tam škrtí, poněvadž přívrženec strany realistických, sociálně založených agrárníků řekl stran spasitelů lidu, že jim jde o koryto. Vyměňují se facky mezi sociálními lidovými pokrokáři a lidovými minimalisty. Za těch tichých nocí národní pokrokový obzorář dostal přes hubu od národního maximalisty, kterého opět zchromil svobodomyslný pokrokový demokrat někde v koutě za rohem.

To byla jen jakási předmluva, když se objevily na ulicích úřední plakáty o vypsání nových voleb. - Potom každá strana vydala jakési své prosté vstupní oznámení ke svým příznivcům a nalepila je na rohy; v těchto oznámeních zcela obyčejnými frázemi zdůrazňovala, že znova přikročuje k obecním volbám zdejší obce, že si každý musí uvědomit, že to musí vyhrát.

Potom se objevil v Hlasech z Nučic, orgánu to svobodomyslných pokrokových demokratů, článek, kterým vlastně celá ta mela nastala. Článek ten byl namířen proti vůdci sociálních lidových pokrokářů Junesovi pod názvem : "Měřítko mravní otrlosti."

Začínal se mnohoslibně : Jednou z nejbídnějších stran v našem městě je strana sociálních lidových pokrokářů. Dlouho jsme váhali napsati to slovo "z nejbídnějších," ale vyloženě nestoudné, pokrytecké, bídácké a nemravné chování jejich vůdce p. Junesa přesvědčilo nás, že s tou masou páně Junesovou nemůže se jednati v rukavičkách.Do naší redakce dostavila se včera krátce před uzávěrkou listu mladá díva a sdělovala nám s pláčem v očích, že byla vylákána p. Junesem na procházku za město k sv. Vavřinci a svedena Na krásné vyhlídce 156 pod slibem manželství. Dokonce jí p. Junes sliboval (světe, žasni!), že bude paní starostovou. Když pak otec zmíněné dívky žádal ve čtvrtek minulého dne o páté hodině odpolední p. Junesa, aby určil den svatby, byl tímto nemravou sprostě vyhozen ze dveří, při čemž za vykopnutým otcem křičel p. Junes, že ho ani nenapadne se ženit s nějakou courou ,jejíž počestnost se zviklá hned na první procházce.Toť tedy je ta celá morálka sociálních lidových pokrokářů. Vlasy vstávají na hlavě, když si pomyslíme, že tato strana měla dva členy v městské radě a tři členy ve finanční komisi, kteří měli přístup k pokladně městského důchodu. Dnes se již nedivíme, kam se potom mohlo dojít s městským hospodářstvím, když tato strana na účet poplatnictva prováděla orgi s oklamanými nezkušenými děvčaty někde Na krásné vyhlídce. Budete, pane Junesi, starostou, ale v kriminále! O defraudacích bývalého člena městské rady p. Pipicha přineseme obšírný článek v příštím čísle; rozumí se samo sebou, že p. Pipich je též sociálním lidovým pokrokářem, jakým byli známý obecní vagabund a falešný hráč v katry kriminálník Knížek, takto koňský handlíř a švagr známého majitele nevěstince Za vodou, který prý bude též kandidovati na jejich program!...

Tímto článkem Hlasy z Nučic prorazily slavně blokádu a orgán sociálních lidových pokrokářů Obecní zájmy velice svižně odpověděl zvláštním vydáním. Přinesl na první straně tučnými literami prohlášení napadeného pana Junesa, který začíná důstojně:

V posledním čísle smutně známých Hlasů z Nučic hodil blátem po mých šedinách notorický lhář a alkoholik, pan redaktor Papík. Toto individuum, štítící se poctivé práce, dovolilo si uveřejniti o mně něco tak bizarního, což bych v tom případě, kdyby se nejednalo o obecní volby, považoval prostě za výtvor zpitomělého mozku a pisatele bych prostě dal odvésti do blbince. V daném případě však, kdy počíná se rozvinovati zásadový volební boj mezi určitými volebními stranami, nelze definovati p. Papíka bláznem, ale padouchem největšího kalibru, zlomyslným utrhačem na cti a vyvrhelem. Kdo zná mé šediny, a těch je jistě mnoho, ví velice dobře, že jsem ženat již přes čtyřicet let a nemusím snad opakovati, že má minulost je tak bílá jako má hlava. V městě i v okolí zná mne každé malé dítě, a nyní přijde na sklonku mého života ničemný padouch, trestaný již pro neščíslné přestupky, a bude mně tvrdit do očí, že jsem někoho zprznil na svá stará kolena. To nejde, pánové! Náš volební boj musí míti jistou mravní úroveň a já jménem své strany, sociálních lidových pokrokářů, žádám výkonný výbor strany svobodomyslných pokrokových demokratů, aby vyloučili okamžitě ze svého středu - řeknu to přímo - toho mizerního pacholka, uličníka a bídáka, nactiutrhačného Papíka. Ze své strany prohlašuji, že jsem již podal na to sprosté individuum žalobu a že v nejbližším porotním období bude náležitě oceněna mravní zchátralost tohoto bídáka.
Josef Junes břidlice, lepenka a cementové tašky.


Je již po druhé hodině noční. Nahoře v domě pana Vencelídese se ještě svítí. Tam za stolem sedí ještě pan Vencelídes a píše leták proti všem stranám. Občas zavolá vedle do ložnice na svou manželku: "Tak jak to bylo s tím národním maximalistou? Potřebuji fakta ! Ukrad u Hořínků tu láhev s octovou trestí? Že to byl bratranec jejich služky? To nevadí, stalo se to v jejich rodině a dobře. Oni si ti národní maximalisti moc troufají." Pan Vencelídes píše dál a za chvíli zní jeho hlas zase vedle do pokoje: "Tak jak to bylo, Márinko, s tím venkovským demokratem?..." V hotelu U koruny vládní komisař přežvykuje dršťky...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama